Nederlands

Het grootste deel van mijn werk noem ik graag ‘Kunst voor een nieuwe aarde’.

In deze turbulente tijden is het soms moeilijk om in balans te blijven en de schoonheid van het leven te blijven zien. Het nieuws geeft ons berichten over oorlogen, drama’s en negatieve gebeurtenissen. Er wordt er stroom van angst gecreëerd waardoor de mens niet meer helder kijkt en meedraait in een illusionaire werkelijkheid.

We zijn vergeten wie we werkelijk zijn…

Het antwoord is bewustzijn!
Velen van ons zijn wakker aan het worden en kiezen om bewust te leven. Het gaat niet meer om ‘ik’ maar om ‘ons’, we zijn tenslotte allemaal afkomstig van dezelfde bron.
Het is nodig dat we ons gevoel, ons hart meer laten spreken en beseffen dat elke daad zijn gevolg heeft. De daad wordt voorafgegaan door de gedachte maar wordt ook beïnvloed door wat we voelen.
En daar ligt nu juist het probleem. Als we meegaan in het gevoel van angst en negativiteit is het resultaat uiteraard ook negatief.
We zijn dus helemaal niet hulpeloos, we kunnen onze gedachten sturen en onze gevoelens in balans brengen zodat we vanuit een eenheidsbewustzijn een nieuwe werkelijkheid (een nieuwe aarde) kunnen scheppen.

Met de werken op deze site die zowel traditioneel als digitaal gemaakt zijn, draag ik graag mijn steentje bij. Ze zijn gecreëerd vanuit mijn hart en liefde voor het leven.
Soms zijn ze gebaseerd op oude waarheden van de natuurvolkeren, soms zijn ze gewoon een fragment van wat ik zie of voel of ze zijn gewoon een respectvol betoon aan onze moeder aarde en haar bewoners.
Dieren en kinderen zijn trouwens een kwetsbare groep in onze maatschappij en ik ben dankbaar om hun stem te mogen zijn.
Soms waag ik mij ook aan cartoons. Dikwijls zijn de ontwerpen luchtig en gewoon bedoeld om de kijker te laten lachen (humor bevrijdt en verlicht), soms neem ik een bepaalde situatie op de korrel en krijgt de cartoon een kritisch kantje dat tot nadenken stemt. Dit kan mij ook veel voldoening geven.

Lieve mensen, ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten, hou jullie prachtige energie vast, heb mededogen en geloof in jezelf, het is iedereen zijn geboorterecht om gelukkig te zijn!

Link interview Monos : https://kunstpoort.com/2021/03/14/monos-art/